Dana 19. rujna, u Koromačnu, održan je okrugli stol na temu Povelje o raznolikosti na kojem je predstavljeno pozitivno iskustvo Holcima u ostvarivanju politike ravnopravnosti spolova.

Dana 28.5.2021. godine u trajanju od 12:00 do 15:00 sati, u Kampu Polidor – beach bar, Funtana, povodom obilježavanja Svjetskog dana poduzetnica, održao se je susret poslov...

Pandemija koronavirusa koja je globalno utjecala na život i poslovanje, neminovno se odrazila i na žene u poduzetništvu, a upravo su njen utjecaj i kretanja poduzetništva žena nakon pandemije bili u fokusu današnjeg okruglog stola u HGK - Županijskoj komori Split.

Na Kongresu su sudjelovale Sofija Smitran i Diana Zoričić, na kojemu su predsjednica FCEM-a Marie Christine Oghly i potpredsjednice podnijele izvještaje o radu za prethodni period i planove za budući.

U Puli je održan susret predsjednice ogranka Split Dragice Jerkov s predsjednicom ogranka Istra i predsjednicom HUP-a Gordanom Deranja, Gordanom Restović predsjednicom nacionalne udruge Krug te Jasnom Jaklin Majetić, članicom Izvršnog odbora i predsjednicom HGK ŽK Pula.

U Dubrovniku je, jučer, dana 8.3., održana konferencija o ženskom poduzetništvu Okreni ploču! u organizaciji Hrvatske udruge poslovnih žena Krug – Ogranak Dubrovnik i HGK – Županijske komore Dubrovnik. Konferenciju je otvorila Ivona Vrdoljak Raguž, predsjednica Udruge Krug – ogranak Dubrovnik.