Hrvatska udruga poslovnih žena Krug svoju ulogu zasniva na slijedećim programskim djelatnostima (članak 6, Statut udruge):
  • okupljanje članica kroz organizaciju seminara, okruglih stolova, savjetovanja i sličnih oblika formalnog rada;
  • organizacija neformalnog druženja članica u svim većim gospodarskim središtima u Hrvatskoj;
  • povezivanje sa sličnim organizacijama u susjednim zemljama i svijetu i zajednički rad na ostvarivanju ciljeva UDRUGE;
  • informiranje članica o temama od interesa za poslovne žene, te o aktivnostima pojedinih tijela UDRUGE;
  • izrada znanstvenih analiza o zastupljenosti žena u gospodarstvu Hrvatske, poslovnim postignućima članica i sličnim pitanjima u suradnji s priznatim stručnjacima;
  • stalno praćenje rezultata djelovanja UDRUGE u društvenom okruženju i objavljivanje rezultata u sredstvima javnog informiranja;
  • suradnja sa sredstvima javnog informiranja na promidžbi UDRUGE radi postizanja zadanih ciljeva i ostvarivanja predviđenih programa.
  • UDRUGA se može učlanjivati u slične asocijacije u zemlji i inozemstvu.
Navedene djelatnosti UDRUGA ostvaruje vlastitim programima i projektima koji se financiraju iz namjenskih fondova UDRUGE, u suradnjim s drugim organizacijama i institucijama, a posebno u suradnji s matičnim tvrtkama članica.