u RH 2006 - 2008, Zagreb, 2009. godine

Iz predgovora publikacije
POSLOVNA ŽENA – DRUŠTVENI POLOŽAJ, KARIJERA, OBITELJ
Nakladnik: KRUG, Hrvatska udruga poslovnih žena, Zagreb, 2002.
Autori: Sonia Heptonstall, Iva Ilić, Sanja Maleković, Irena Miljković, Dunja Pastizzi-Ferenčić, Marijo Polić
Financiranje: Ured za udruge Vlade RH

Zamisao o izdavanju publikacije na temu POSLOVNA ŽENA - DRUŠTVENI POLOŽAJ, KARIJERA, OBITELJ potekla je od članica udruge KRUG. Nevladinu i neprofitnu organizaciju KRUG osnovale su 1995. godine poslovne žene radi povezivanja, zajedničkog promicanja i poboljšanja svog položaja u poslovnom i obiteljskom okružju.

Osnovni motiv bio je poduzeti prvi konkretni korak za bolje razumijevanje i poboljšanje položaja žena u poduzetništvu, menadžmentu i poslovnom svijetu. Želja je bila da se prikupe i čuju mišljenja poslovnih žena o vlastitu položaju i mjestu u poslovnom svijetu i društvu uopće, da se čuju njihove zamisli i prijedlozi o tome kako poboljšati sadašnje stanje, kako izgrađivati poslovno ozračje.

Udruga KRUG, dakle, iznijela je prijedlog, a zatim je osmišljen projekt koji je urodio objavljivanjem ove publikacije. Projekt je dobio financijsku potporu Ureda za udruge Vlade RH.

Prvi nacrt projekta pripremila je pokojna prof. dr. Božena Horvat. Razradu projekta preuzeli su i završili suradnici okupljeni pri Institutu za međunarodne odnose (IMO), a u sklopu istraživanja i promoviranja ženskog poduzetništva.

Tema ove publikacije je poslovna žena. Taj pojam obuhvaća i poduzetnicu i menadžericu. Može se činiti da je taj obuhvat pomalo nejasan, jer je u mnogim slučajevima, a to su mahom mala i srednja poduzeća, poslovna žena i vlasnica ili suvlasnica, dakle poduzetnica, ali i menadžerica. U drugim je slučajevima, u javnim poduzećima, žena samo u ulozi menadžerice. Razlike postoje, one su i vrlo specifične i nisu male. No, nisu tolike da bi u ovoj fazi ograničavale i sputavale ispitivanje položaja poslovnih žena u nas. Zato u ovoj publikaciji pojam poslovna žena podrazumijeva i poduzetnicu/menadžericu i menadžericu.

Svrha je publikacija na jednostavan i prihvatljiv način upozoriti šire poslovne i društvene krugove na osobitosti ženskog poduzetništva i menadžmenta, istaknuti posebnosti, ograničenja i mogućnosti poboljšanja položaja poslovnih žena, te potaknuti i pridonijeti pronalaženju poticajnih i djelotvornih rješenja.

Ova je publikacija jedna od prvih u Hrvatskoj koja se bavi tematikom poslovne žene.