Hrvatska gospodarska komora image
Hrvatska gospodarska komora je institucije s bogatim i časnim nasljeđem stoljeće i pol duge prošlosti koja je svojom organiziranošću, djelovanjem i stremljenjima odlučna i spremna za stvaranje nove i uspješnije gospodarske budućnosti Hrvatske.

Kao srednjoeuropska i mediteranska zemlja s godišnjom stopom rasta BNP od oko 4% u proteklih desetak godina Hrvatska predstavlja jednu od najperspektivnijih tranzicijskih zemalja. Dobivanje statusa kandidata za punopravno članstvo u EU u travnju 2004. godine potvrda je uspješnog provođenja gospodarskih reformi u proteklom razdoblju.

Ubrzano nastavljanje usklađivanja zakonodavstva s propisima i zakonima Europske unije omogućava sigurno i otvoreno poslovanje s gospodarskim subjektima u zemlji.

Opća politička i gospodarska stabilnost, učinkovit pravni sustav te demokracija i slobodno poduzetništvo temeljni su preduvjeti gospodarskog razvitka koji će Hrvatskoj omogućiti uključivanje u zajednicu modernih i demokratskih država, uz punopravnu integraciju u vodeće svjetske gospodarske asocijacije. Na tom putu glavni su ciljevi povećanje proizvodnje i izvoza, uz istodobno smanjivanje ukupne javne potrošnje, ubrzanje privatizacije i nastavak restrukturiranja gospodarskih subjekata.

Dobre rezultate u tom području već su postigli u svijetu prepoznatljivi proizvodi hrvatske prehrambene i farmaceutske industrije te brodogradnja. Oni zorno svjedoče o visokoj razini industrijske tradicije, poduzetništva, obrazovanja i motiviranosti radne snage. U tim nastojanjima važnu ulogu ima Hrvatska gospodarska komora – moderna, profesionalna institucija koja zastupa i promiče hrvatske gospodarske interese u zemlji i inozemstvu.

Komora, sa svojom 155 godina dugom tradicijom djelovanja na ovim prostorima predstavlja pouzdan izvor informacija svim hrvatskim tvrtkama i njihovim inozemnim partnerima. Nudi cijeli niz usluga, od poslovnih informacija o tvrtkama, propisima i zakonima u području gospodarstva do poslovnog obrazovanja i usavršavanja, unapređivanja kvalitete i zaštite okoliša.

Vrata Hrvatske gospodarske komore otvorena su svim domaćim i stranim poslovnim ljudima. Svojim redovitim aktivnostima Komora im pruža mogućnost korištenja poslovnih informacija, usluga i kontakata.

www.hgk.hr