Konferencija o ženskom poduzetništvu Okreni ploču!
Dubrovnik, 8. ožujka 2019.


Konferencija o ženskom poduzetništvu Okreni ploču!, u organizaciji Hrvatske udruge poslovnih žena Krug – Ogranak Dubrovnik i Županijske komore Dubrovnik, održat će se 8. ožujka u Hotelu Adria u Dubrovniku, na adresi Radnička 46. Trima panel-raspravama aktualizirat će se teme specifične za žensko poduzetništvo. Zadatak prvog panela jest potaknuti žene na ulazak u poduzetništvo, pružiti informacije o modelima financiranja, o izazovima koji ih očekuju te pružiti potporu. Drugi panel stavlja naglasak na socijalno poduzetništvo i ruralni prostor. Prikazat će se uloga žene u aktiviranju materijalne i nematerijalne imovine obitelji u ekonomskom smislu. Cilj je trećeg panela prikazati nove trendove te prednosti ulaska u digitalni svijet poslovanja. Poseban je naglasak konferencije na afirmaciji žena u poduzetništvu, uz savjete i iskustva uspješnih poduzetnica.

Više informacija o samom programu i obrazac za prijavu možete pronaći na https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-dubrovnik/okreni-plocu 

Komentari
* E-mail će biti objavljen na web stranici.