Hrvatska udruga poslovnih žena Krug 5.travnja 2023. raspisuje javni natječaj za dodjelu priznanja za  poduzetnicu godine,  poduzetnicu u kategoriji socijalnog poduzetništva te menadžericu  godine za poslovnu godinu 2022


Pravo prijave imaju sve poduzetnice, poduzetnice u kategoriji socijalnog poduzetništva, obrtnice, predsjednice uprava, članice uprava, članice uprava-direktorice i direktorice. Uvjeti 

Kandidatkinje za poduzetnicu godine i poduzetnicu u socijalnom poduzetništvu moraju imati 100% vlasničkog udjela ili većinski vlasnički udio u trgovačkom društvu/obrtu. Kandidatkinje za menadžericu godine moraju biti najmanje 3 (tri) godine u istoj tvrtki na rukovodećoj funkciji. Uvjet kod svih kandidatkinja je da trgovačka društva/obrti posluju s dobiti, redovito isplaćuju plaće i da imaju podmirene sve dospjele obveze prema državi. 

Prijave kandidatkinja koje su unazad 10 godina već nagrađivane priznanjem Kruga, neće se uzimati u obzir. Potrebna dokumentacija 

Kriteriji za vrednovanje prijava kandidatkinja proizlaze iz godišnjih financijskih izvješća relevantnog trgovačkog društva/obrta za prethodnu godinu, u koju svrhu kandidatkinje moraju dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

 • Životopis (CV)
 • Kratki opis trgovačkog društva/obrta (oblik društva, osnovna djelatnost, nagrade i priznanja, inovacije, investicije, posebnosti, društveno odgovorno poslovanje)

 Za trgovačka društva  

 • Bilancu (zadnje tri godine)
 • Račun dobiti i gubitka (zadnje tri godine)
 • Prijavu poreza (zadnje tri godine)
 • Novčani tijek (zadnje dvije godine)
 • Izjavu o broju zaposlenih u zadnje tri godine po godinama
 • Izjavu o redovitoj isplati plaća
 • Potvrdu porezne uprave o plaćenim svim obvezama prema državi

 Za obrte  

 • Prijavu poreza na dohodak (zadnje tri godine)
 • Pregled primitaka i izdataka (zadnje tri godine)
 • Izjavu o broju zaposlenih u zadnje tri godine
 • Izjavu o redovitoj isplati plaća
 • Potvrdu porezne uprave o plaćenim svim obvezama prema državi

 Prijave će se vrednovati prema slijedećim kriterijima: 

 • Trend kretanja prihoda i dobiti u trogodišnjem razdoblju
 • Trend kretanja vrijednosti aktive u trogodišnjem razdoblju
 • Trend kretanja broja zaposlenih u trogodišnjem razdoblju
 • Trend kretanja novčanog tijeka
 • Ostali financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja (likvidnost, aktivnost, solventnost,

 profitabilnost) 

 • Inovacije u poslovanju
 • Ostvarene investicije
 • Praksu društveno-odgovornog poslovanja
 • Angažman kandidatkinja u strukovnim, humanitarnim i ostalim društvenim aktivnostima
 • Za socijalno poduzetništvo razmatrat će se uspješnost integracije stvaranja ekonomske i socijalne vrijednosti kojoj je cilj maksimiziranje društvene vrijednosti vodeći se etičkim integritetom

Dokumentaciju dostaviti najkasnije do 26. travnja 2023. godine (pečat pošte) na adresu: HRVATSKA UDRUGA POSLOVNIH ŽENA KRUG

Rooseveltov trg 2 10 000 ZAGREB  uz naznaku na omotnici                  

 "ZA NATJEČAJ".  


Sudjelovanjem u izboru za najbolju poduzetnicu i menadžericu  doprinosite promidžbi vaših sposobnosti i kvaliteti upravljanja vašom tvrtkom, promidžbi vaše tvrtke, ali i ukupnom položaju poduzetnica i poslovnih žena u Republici Hrvatskoj.