Hrvatska udruga poslovnih žena Krug  4. ožujka 2024. raspisuje javni natječaj za dodjelu priznanja za  poduzetnicu godine,  poduzetnicu u kategoriji socijalnog poduzetništva te menadžericu godine za poslovnu godinu 2023. 

Pravo prijave imaju sve poduzetnice, poduzetnice u kategoriji socijalnog poduzetništva, obrtnice, predsjednice uprava, članice uprava, članice uprava-direktorice i direktorice.


 Uvjeti 

Kandidatkinje za poduzetnicu godine i poduzetnicu u socijalnom poduzetništvu moraju imati 100% vlasničkog udjela ili većinski vlasnički udio u trgovačkom društvu/obrtu. 

Kandidatkinje za menadžericu godine moraju biti najmanje 3 (tri) godine u istoj tvrtki na rukovodećoj funkciji.

Uvjet kod svih kandidatkinja je da trgovačka društva/obrti posluju s dobiti (osim 2020. godine), redovito isplaćuju plaće i da imaju podmirene sve dospjele obveze prema državi. 

Prijave kandidatkinja koje su unazad 10 godina već nagrađivane priznanjem Kruga, neće se uzimati u obzir. 

 Potrebna dokumentacija

 Kriteriji za vrednovanje prijava kandidatkinja proizlaze iz godišnjih financijskih izvješća relevantnog trgovačkog društva/obrta za prethodnu godinu, u koju svrhu kandidatkinje moraju dostaviti slijedeću dokumentaciju:


* Životopis (CV)

* Kratki opis trgovačkog društva/obrta (oblik društva, osnovna djelatnost, nagrade i priznanja, inovacije, investicije, posebnosti, društveno odgovorno poslovanje)


  Za trgovačka društva 

* Bilancu (zadnje tri godine)

* Račun dobiti i gubitka (zadnje tri godine) 

* Prijavu poreza (zadnje tri godine)

* Novčani tijek (zadnje dvije godine)

* Izjavu o broju zaposlenih u zadnje tri godine po godinama

* Izjavu o redovitoj isplati plaća

* Potvrdu porezne uprave o plaćenim svim obvezama prema državi 


 Za obrte 

Prijavu poreza na dohodak (zadnje tri godine)

* Pregled primitaka i izdataka (zadnje tri godine) 

*Izjavu o broju zaposlenih u zadnje tri godine

*Izjavu o redovitoj isplati plaća

*Potvrdu porezne uprave o plaćenim svim obvezama prema državi


   Prijave će se vrednovati prema slijedećim kriterijima: 

-Trend kretanja prihoda i dobiti u trogodišnjem razdoblju

-Trend kretanja vrijednosti aktive u trogodišnjem razdoblju

-Trend kretanja broja zaposlenih u trogodišnjem razdoblju

-Trend kretanja novčanog tijeka

-Ostali financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja (likvidnost, aktivnost, solventnost, profitabilnost)

-Inovacije u poslovanju

-Ostvarene investicije

-Praksu društveno-odgovornog poslovanja

-Angažman kandidatkinja u strukovnim, humanitarnim i ostalim društvenim aktivnostima

-Za socijalno poduzetništvo razmatrat će se uspješnost integracije stvaranja ekonomske i socijalne vrijednosti kojoj je cilj maksimiziranje društvene vrijednosti vodeći se etičkim integritetom


  Dokumentacija se dostavlja elektronskim putem, najkasnije do 29. ožujka 2024., na e-mail:  

                                                           udruga.posl.zena.krug@gmail.com 


Sudjelovanjem u izboru za najbolju poduzetnicu i menadžericu  doprinosite promidžbi vaših sposobnosti i kvaliteti upravljanja vašom tvrtkom, promidžbi vaše tvrtke, ali i ukupnom položaju poduzetnica i poslovnih žena u Republici Hrvatskoj.