Pozivamo Vas na okrugli stol u sklopu projekta Start-up nacija: 

Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja za Požeško-slavonsku županiju, koji će se održati 🕛 u četvrtak, 30. 3. 2023. s početkom u 12 sati 🏣 u prostorijama HGK – ŽK Požega, Vukovarska 6, Požega.


Tema okruglog stola je poduzetništvo, samozapošljavanje i start up, a namijenjen je javnom i privatnom sektoru te organizacijama civilnog društva. 


Okrugli stol organiziraju GTF-Inicijativa za održivi rast, nositelj projekta, te HGK ŽK Požega. 


______________________________ 


*Sadržaj objave isključiva je odgovornost GTF-Inicijative za održivi rast.