predsjednica 2009.-2011.

Predsjednica KRUGa u mandatu od 2009. godine mr. sc. Marija Šola vodi KRUG na čvrstim temeljima ustanovljenim u 15 godina postojanja, s ciljem neprestanog razvoja i jačanja ugleda i utjecaja cijele Udruge i svake od članica ponaosob u ulozi poslovne žene i utjecajne lobistice za napredak ženskog poduzetništva kao dijela gospodarstva cijele države i regije.

 
U tom je duhu u KRUGu usvojena krilatica koju je o ženskom poduzetništvu ustanovila predsjednica FCEM Francoise Foning

SAME MI SMO NEVIDLJIVE, UDRUŽENE MI SMO NEPOBJEDIVE,

a uz to KRUŽICE poručuju
 

PRIDRUŽITE NAM SE !


 Ime i prezime: Mr. sc. Marija Šola

Datum rođenja: 27.2.1952.

Bračno stanje: Udovica


Obrazovanje

1973. Diplomirala na ekonomskom fakultetu

1981. Magistrirala na Ekonomskom fakultetu

Strani jezici: ruski i pasivno engleski


Profesionalna karijera

1974. - 1975. MI SLJEME - Pripravnica

1975. - 1977. MI SLJEME – Šef plana i analize

1977. - 1978. MI SLJEME - Pomoć.ge.dir. za ek.posl.

1978. - 1980. TERMOMENHANIKA – Direktor vanjske trgovine

1980. - 1992. TERMOMEHANIKA – Generalni direktor

1992. - 1994. PRIVREDNA BANKA ZAGREB – Dir. sek.za posl.sa javnim poduzeć. i društ. djel.

1994. – 1996. PRIVREDNA BANKA ZAGREBV – v.d. gen.dir. NAME Zagreb

1996. – 1998. NAMA ZAGREB – Predsjednica Uprave

1998. – 2008. PARTNER BANKA ZAGREB – Predsjednica Uprave

2008. - KARLOVAČKA BANKA KARLOVAC - Savjetnica Uprave ; Prokurist


Druge aktivnosti

Članica sam:

  1. Upravnog odbora Crome – poslovne udruge menadžera.
  2. Predsjednica "Kruga" udruge poslovnih žena.
  3. Izvršnog odbora HUB-a (Hrvatske udruge banaka)- u dva navrata
  4. Upravnog odbora HROK-a (Hrvatski registar obveza po kreditima)
  5. Bila upravnog odbora ŽKK "Croatia", Predsjednica kluba sam bila 10 godina. U to vrijeme klub je osvojio 4 naslova prvaka Države i 6 naslova pobjednika hrvatskog kupa.

Ukratko o društvu

Karlovačka banka ima svoju povijest još od 1872.godine kada je osnovana Karlovačka štedionica, a od 1954.godine djeluje pod nazivom Karlovačka banka i štedionica Karlovac. Sjedište Banke u Karlovcu, I.G.Kovačića 1, izgrađeno je 1940.godine.


U Banci je zaposleno 242 djelatnika koji su raspoređeni u centrali u Karlovcu, sveukupno 20 poslovnica i 4 podružnice u Hrvatskoj.


U prošloj 2009. godini je obavljeno preko 10 milijardi kuna domaćeg platnog prometa, sa preko 200 milijuna eura platnog prometa s inozemstvom, sa preko 28.000 klijenata i putem 4.000 računa poslovnih subjekata.


Banka ima izrazito dobru suradnju sa HBOR-om u svim njenim programima kreditiranja klijenata, kao i sa Fondom za razvoj i zapošljavanje, ministarstvima i lokalnim jedinicama.