ČLANICE IZVRŠNOG ODBORA  

 IZBORNA SKUPŠTINA  2023


PREDSJEDNICA 

1. Sanja Putica - Predsjednica ogranka Dubrovnik e-mail: sanja.putica@gmail.com 


POTPREDSJEDNICA 

2. Zorana Ivić   e-mail: zorana.ivic@zizula.hr


3. Magda Lakoš Mioč 

e-mail: mlakos@hgk.hr   

4. Anita Ercegović 

e-mail: carobnisvijet7@gmail.com 

5. Alma H.Bremec.com 

 e-mail: alma.harasic.bremec@gmail.com 

6. Jozica Skelin

 e-mail: jozicaskelin@libor.hr  

7. Gordana Nikolić 

e-mail: gnikolic@par.hr 

8. Maša Smokrović 

e-mail: masa.smokrovic@gmail.com 

9. Gordana Restović 

gordana.restovic@gmail.com 

10.  Klara Buršić Matijašević 

e-mail: klara.bursic-matijasic@unipu.hr 

11. Martina Puljić

 e-mail: mpuljic@pleter-usluge.hr 

12. Gordana Soldo 

e-mail: gordana.soldo@fina.hr 

13. Nikolina Trojić

 e-mail: ntrojic@hgk.hr