Članak 9. Statuta KRUGa

Članice UDRUGE mogu biti sve punoljetne ženske osobe, državljanke Republike Hrvatske, koje su aktivno uključene u poslovna kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu i to osobito vlasnice ili suvlasnice poduzeća, obrta ili drugog poduzetničkog oblika ili su voditeljice poduzetničkog pothvata ili upravnog tijela čija je djelatnost razvoj poduzetništva. Svaka članica UDRUGE ima sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog Statuta. Udruga ima 3 vrste članstva:Člansto u UDRUZI može biti redovno, pridruženo i počasno

  • REDOVNO članstvo se stječe odlukom Izvršnog odbora i uplatom članarine nakon što UDRUGA zaprimi pristupnicu i poželjnu biografiju potencijalne članice. Redovna članica ima sva članska prava;
  • PRIDRUŽENO članstvo se stječe odlukom Izvršnog odbora i uplatom članarine nakon što UDRUGA zaprimi pristupnicu i biografiju potencijalne članice. Pridružena članica može biti svaka punoljetna ženska osoba iz zemlje i inozemstva, te predstavnica domaćih ili stranih pravnih osoba, a koja aktivno pomaže razvoju ženskog poduzetništva u republici Hrvatskoj. Pridružene članice imaju djelomična članska prava.
  • POČASNO članstvo se stječe odlukom Izvršnog odbora uz potvrdu Skupštine, a radi osobitih zasluga u ostvarivanju ciljeva UDRUGE. Počasni član ili članica ima djelomična članska prava.

Redovne i pridružene članice potpisuju pristupnicu kojom se obavezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka njenih tijela.


Članak 10. Statuta KRUGa

Članstvo u UDRUZI je dobrovoljno.Redovna i pridružena članica, prije prijema u članstvo dužna je upoznati se sa sadržajem Statuta UDRUGE, a Izvršni odbor UDRUGE obvezan je omogućiti joj, ali i svakoj drugoj članici, uvid u sadržaj Statuta.


Članak 11. Statuta KRUGa

O pristupu novih članica odlučivat će Izvršni odbor jednom mjesečno ili po potrebi, a temeljem izvještaja predsjednice Udruge ili druge ovlaštene osobe o prispjeću pristupnica.Potvrdu o prijemu u članstvo Izvršni odbor će članici dostaviti u pisanom obliku.Osnovni uvjet pristupa novih redovnih i pridruženih članica su dvije preporuke redovnih članica. U UDRUZI se vodi registar članica. O obliku i sadržaju registra i načinu njegova vođenja odluđujeIzvršni odbor UDRUGE.


Članarina u KRUGu je godišnja i plaća se temeljem ispostavljenog računa na žiro račun KRUGa.