Hrvatska udruga poslovnih žena Krug – Ogranak Dubrovnik i ove je godine sudjelovala u projektu ''Razvoj ženskog poduzetništva u gradu Dubrovniku'', koji se provodi u suradnji s Gradom Dubrovnikom i Županijskom komorom Dubrovnik. 


Projekt je započeo 2012. godine, kad je Grad Dubrovnik, na inicijativu Udruge Krug i ŽK Dubrovnik oformio budžetnu poziciju za bespovratne potpore investicijama koje provode žene poduzetnice registrirane na području grada Dubrovnika. 


Cilj projekta je osnažiti žene za ulazak u poduzetničke vode, s naglaskom na početnice koje često puta nemaju dovoljno vlastitog kapitala za ulaganje i stjecanje dodatnih vještina. Ukupna vrijednost programa u 2022. godini iznosi 200.000 kuna. 

Prijavljeno je 39 projekata, od čega će potporu dobiti najbolje ocijenjenih 21 pristigla prijava. 

Predsjednica dubrovačkog ogranka Kruga, Petrica Šanje bila je članica peteročlanog povjerenstva koje je bodovalo pristigle prijave. 

Šanje je istaknula kako će ovaj program od 200.000 kuna generirati investicije dvostruko više od tog iznosa. „Broj prijava ukazuje da postoji veliki interes pa će dubrovački ogranak Kruga uz potporu Grada nastojat u idućim godinama povećati iznos ukupnog programa, ali i pojedinačnih potpora.“ Popis dobitnica potpora s iznosima se nalazi u nastavku: 

Red. br.Trgovačko društvo/obrt/opgBodovi
1Fillu Art, obrt29
2Utija usluga j.d.o.o.26
3Laurel, obrt25
4Superstudio, obrt24,5
52M Studio, zajednički obrt24,5
6Mala Spenza j.d.o.o.22
7Slatko kao cukar, obrt21,25
8&P, obrt21
9Pepe, trgovački obrt19,75
10Louie design, obrt17,5
11Ivana Mucić, obrt16,5
12Ana Obradović d.o.o.15
13Adopto d.o.o.14,75
14Lidija d.o.o.14,5
15Dard Dubrovnik d.o.o.13,75
16Odvjetnica Marina Maslek13,75
17Dominium travel d.o.o.12,5
18Korkyra d.o.o.12,5
19Libar d.o.o.12,25
20Mi Arhitekti d.o.o.11,5
21Algoritam d.o.o.10,5

 Više o programu može se pronaći na LINKU.