Hrvatska udruga poslovnih žena KRUG na trodnevnim projektnim aktivnostima u LiciGTF – Inicijativa za održivi rast organizirala je inovacijski kamp za žene u Lici od 16. do 18. kolovoza, na temu inovativnosti u STEM-u, održive gradnje i korištenja održivih materijala.

Kamp je dio projekta raSTEMo (Razvoj STEM-a u organizacijama civilnog društva), koji se provodi na području pet županija i Grada Zagreba (Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Vukovarsko-srijemska županija, Ličko-senjska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija). Projekt traje 20 mjeseci, ukupna vrijednost projekta je 2,395.317,81 kn, a bespovratna sredstva osigurana su iz Europskoga socijalnog fonda (85 posto) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 posto). 

Cilj projekta raSTEMo je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece, mladih i žena u popularizaciji STEM-a kroz provedbu programa raSTEMo. 

Hrvatska udruga poslovnih žena KRUG aktivno je sudjelovala u brojnim aktivnostima tijekom sva tri dana.

Tijekom trajanja kampa organiziran je posjet Kući od blata, pokaznom permakulturnom perušićkom regenerativnom povrtnjaku (P.P.P.R.P.), prvoj tvornici peleta od vune i obnovljenoj tradicijskoj ličkoj kući Prvan selo, a sudionice su obišle i Tradicijsku gradnju Gacke (Sinac i Majerovo Vrilo) te su sudjelovale u organiziranom zabavnom programu na OPG-u u Perušiću.


Anita Ercegovac kao stručna suradnica KRUGA sudjelovala na koordinacijskom sastanku OCD-ova i partnera te na seminaru za izgradnju kapaciteta OCD-ova u Gospiću. 

Sastanak i seminar održani su u sklopu projekta Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja. Projekt je to kojemu je nositelj GTF – IOR, a Hrvatska udruga poslovnih žena KRUG jedan od partnera. 

Provodi se na području cijele Hrvatske (20 županija i Grad Zagreb), traje 30 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 2,934.053,36 kn sufinancirano iz Državnog proračuna RH i Europskoga socijalnog fonda.

Članice Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG u sklopu trodnevnog boravka u Lici posjetile su i RAISE Youth centar u Gospiću, koji je sufinanciran kroz Fondove Kraljevine Norveške i Europskoga gospodarskog prostora (EGP). Glavni cilj projekta je doprinijeti stvaranju novih radnih mjesta za mlade u ruralnim područjima korištenjem socijalnih inovacija.


Zorana Ivić, predsjednica Hrvatske udruge poslovnih žena Krug