Poštovani, 

Pozivamo Vas na okrugli stol za Grad Zagreb i završnu konferenciju projekta 

Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja, koja će se održati u četvrtak, 27. travnja 2023. s početkom u 10 sati, Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb.

Okrugli stol trajat će od 10 do 10:45 sati, a završna konferencija od 10:45 do 11,30 sati. Projekt Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja trajao je 30 mjeseci i odvijao se na području cijele Republike Hrvatske (20 županija + Grad Zagreb). 

Ciljevi projekta bili su poticati stvaranje kvalitetne višesektorske suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i javnih znanstvenih institucija, poticati jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i formiranje tematske mreže. 

Time je projekt pridonio izgradnji kapaciteta javnog i civilnog sektora za kvalitetno prenošenje potreba u društvu i zagovaranje unaprjeđenja javnih politika socioekonomskog razvoja. 

Ukupna vrijednost projekta je 389.415,80 EUR, a sufinanciran je iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske i Europskoga socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“. 


Nositelj projekta je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast, a partneri su 

  • Ličko-senjska županija
  • Hrvatska zajednica županija
  • Sveučilište u Dubrovniku 
  • Deša – Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva
  • Start-up udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih
  • LAG Srijem
  • Hrvatska udruga poslovnih žena Krug
  • Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice
  • Klaster „KOLO“


Lijepo Vas molimo da svoje sudjelovanje potvrdite ispunjavanjem prijavnice do utorka 25. travnja 2023. do 14 sati. 

Za sve informacije možete nas kontaktirati putem e-maila tamara@gtf.hr ili na broj 091 6604 652. 

Nadajući se Vašem odazivu, srdačno Vas pozdravljamo!   

S poštovanjem, 

Mary Ann Rukavina Cipetić 

Predsjednica GTF-Inicijative za održivi rast