U Kijevu, 15.7.2022. godine održan je okrugli stol za Šibensko-kninsku županiju koji se održao u sklopu projekta Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja. 

Tema okruglog stola je - Pozitivni stavovi i prilike u poduzetništvu - poduzetništvo, samozapošljavanje i start up, a namijenjena je javnom sektoru, privatnom sektoru i organizacijama civilnog društva. 

Nositelj projekta je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast, a između ostalih partnera ovom prilikom izdvajamo Hrvatsku udrugu poslovnih žena „Krug“ čija je članica Anita Ercegovac kao stručna suradnica na projektu moderirala okrugli stol. Prisustvovalo je 28 sudionika iz različitih sektora. 

Župan Šibensko-kninske županije, Marko Jelić uvodno je istaknuo da aktivne inicijative imaju podršku u instituciji Šibensko-kninske županije. 

Kroz tri teme razvijala se rasprava na okruglom stolu i to:

1.Slika javnosti o poduzetništvu i poduzetnicima

2.Izazovi, krize i problemi poduzetnika/ca

3.Konkretizacija rješenja kojima se mogu premostiti negativni učinci na poduzetništvo Predsjednica Hrvatske udruge poslovnih žena “Krug”, ujedno i vlasnica mreže privatnih vrtića, Zorana Ivić na temu slike javnosti iznijela je primjer privatnih i gradskih vrtića gdje je evidentna razlika u pristupu. 

Razlike koje osjete vlasnici privatnih vrtića nikako nisu opravdane s obzirom da i jedni i drugi podliježu istim zakonima te propisanim pedagoškim standardima.

 Također je istaknula da je potrebno puno godina rada i ulaganja da bi se vidjeli prvi konkretni rezultati no da svakako treba biti uporan pa i hrabar na putu ostvarenja svoje poslovne ideje.

Dožupan Šibensko-kninske Ognjen Vukmirović uz podršku aktivnostima projekta konkretizirao prijedloge koji mogu pospješiti razvoj pojedine sredine i poduzetništva u cjelini kroz izradu akcijskog plana prema potrebama, specifičnostima i resursima pojedine sredine. 

Primjer Općine Biskupija naveo je kao pozitivan gdje se stanovništvu pruža niz pogodnosti kako bi ostali na tom području ili se vratili (pr. Besplatan vrtić za djecu). 


Također je spreman za sastanke s grupacijama koje žele iznijeti svoj problem I pokzušati iznaći rješenje.

Čula se kroz raspravu i potreba za poticanjem i podržavanjem mladih i žene za razvoj poduzetništva, osobito u ruralnim sredinama te za uključivanjem osoba s invaliditetom.Kao nedostatke između ostalog većina sudionika se složila da su otežavajuće okolnosti birokracija dok je dio istaknuo da im treba kvalitetna informacija, potpora u uputama, znanjima i postupanjima pri otvaranju obrta odnosno poduzetničke inicijative.

 Potrebno je rješavati imovinsko-pravne odnose kako bi se moglo razvijati gospodarstvo, a što je čest problem u ruralnim sredinama.

Često je ljudima u manjim sredinama potrebna pravna pomoć pa bi bilo poželjno omogućiti i takav vid usluge preko udruga ili mjerodavnih ureda. Dodatno je naglašeno da bi se uvjeti natječaja za slabije razvijene sredine i one bolje razvijene trebali razlikovati.Predsjednica udruge “Klaster kolo”, a ujedno i članica udruge “Krug”, Ana Barać je prisutne obasula pozitivnim iskustavima i primjerima dobre prakse. 

Dala je I konkretan prijedlog da se  odredi jedan termin u mjesecu za mještane manjih sredina u kojem će u njihovoj sredini biti omogući savjetovanje po pitanju razvoja poduzetništva. Ujedno se stavila na raspolaganje za takav oblik rada. 

Zajednički zaključci su oblikovani u potrebu za zajedničkom koordinacijom JLS, OCD-ova, privatnog sektora, javnog sektora i akademskog sektora. 


Istaknuto je poticanje formiranja grupacija ljudi u određenoj sredini koja će “vući” prema naprijed, a za male sredine je bitno pratiti pozitivne primjere drugih sredina koje su slične probleme premostile.