Hrvatska udruga poslovnih žena Krug 11.travnja 2022. raspisuje javni natječaj za dodjelu priznanja za poduzetnicu godine, poduzetnicu u kategoriji socijalnog poduzetništva te menadžericu godine za poslovnu godinu 2021.
Pravo prijave imaju sve poduzetnice, poduzetnice u kategoriji socijalnog poduzetništva, obrtnice, predsjednice uprava, članice uprava, članice uprava-direktorice i direktorice.Uvjeti
Kandidatkinje za poduzetnicu godine i poduzetnicu u socijalnom poduzetništvu moraju imati 100%
vlasničkog udjela ili većinski vlasnički udio u trgovačkom društvu/obrtu.

Kandidatkinje za menadžericu godine moraju biti najmanje 3 (tri) godine u
istoj tvrtki na rukovodećoj funkciji.

Uvjet kod svih kandidatkinja je da trgovačka društva/obrti posluju s dobiti, redovito isplaćuju plaće i da imaju podmirene sve dospjele obveze prema državi.

Prijave kandidatkinja koje su unazad 10 godina već nagrađivane priznanjem Kruga, neće se uzimati u obzir.Potrebna dokumentacija
Kriteriji za vrednovanje prijava kandidatkinja proizlaze iz godišnjih financijskih izvješća relevantnog trgovačkog društva/obrta za prethodnu godinu, u koju svrhu kandidatkinje moraju dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Životopis (CV)
2. Kratki opis trgovačkog društva/obrta (oblik društva, osnovna djelatnost, nagrade i priznanja, inovacije, investicije, posebnosti, društveno odgovorno poslovanje)


Za trgovačka društva 
1. Bilancu (zadnje tri godine)
2. Račun dobiti i gubitka (zadnje tri godine)
3. Prijavu poreza (zadnje tri godine)
4. Novčani tijek (zadnje dvije godine)
5. Izjavu o broju zaposlenih u zadnje tri godine po godinama
6. Izjavu o redovitoj isplati plaća
7. Potvrdu porezne uprave o plaćenim svim obvezama prema državi


Za obrte
1. Prijavu poreza na dohodak (zadnje tri godine)
2. Pregled primitaka i izdataka (zadnje tri godine)
3. Izjavu o broju zaposlenih u zadnje tri godine
4. Izjavu o redovitoj isplati plaća
5. Potvrdu porezne uprave o plaćenim svim obvezama prema državi


Prijave će se vrednovati prema slijedećim kriterijima:
- Trend kretanja prihoda i dobiti u trogodišnjem razdoblju
- Trend kretanja vrijednosti aktive u trogodišnjem razdoblju
- Trend kretanja broja zaposlenih u trogodišnjem razdoblju
- Trend kretanja novčanog tijeka
- Ostali financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja (likvidnost, aktivnost, solventnost, profitabilnost)
- Inovacije u poslovanju
- Ostvarene investicije
- Praksu društveno-odgovornog poslovanja
- Angažman kandidatkinja u strukovnim, humanitarnim i ostalim društvenim aktivnostima
- Za socijalno poduzetništvo razmatrat će se uspješnost integracije stvaranja ekonomske i socijalne vrijednosti kojoj je cilj maksimiziranje društvene vrijednosti vodeći se etičkim integritetom.


Dokumentaciju dostaviti najkasnije do 29. travnja 2022. godine (pečat pošte) na adresu: 


HRVATSKA UDRUGA POSLOVNIH ŽENA KRUG
Rooseveltov trg 2
10 000 ZAGREB uz naznaku na omotnici   


 "ZA NATJEČAJ".


Sudjelovanjem u izboru za najbolju poduzetnicu i menadžericu doprinosite promidžbi vaših sposobnosti i kvaliteti upravljanja vašom tvrtkom, promidžbi vaše tvrtke, ali i ukupnom položaju poduzetnica i poslovnih žena u Republici Hrvatskoj.