S ponosom vas obavještavamo da smo sudjelovale na 𝟏𝟑. 𝐊𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐮 𝐳̌𝐞𝐧𝐬𝐤𝐨𝐠 𝐩𝐨𝐝𝐮𝐳𝐞𝐭𝐧𝐢𝐬̌𝐭𝐯𝐚 𝐉𝐚𝐝𝐫𝐚𝐧𝐬𝐤𝐨-𝐣𝐨𝐧𝐬𝐤𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐣𝐞 koji se održao u predivnoj Budvi, Crna Gora, od 9. do 10. listopada.


Ovogodišnje izdanje Kongresa bilo je iznimno inspirativno, a ključne teme su se fokusirale na osnaživanje žena za poslovni razvoj s posebnim naglaskom na ulogu žena u STEM području te na rušenje tradicionalnih rodnih radnih prepreka.Naše članice, Alma Harasic Bremec i Branka Babić ,aktivno su sudjelovale na panelima i dale svoj izniman doprinos ovom kongresu.


Primjeri dobre prakse koje su podijelile svakako nas inspiriraju da nastavimo raditi na smanjenju rodnih i radnih prepreka.