Poštovani/a, pozivamo Vas da sudjelujete u grupnoj raspravi za Šibensko-kninsku županiju koja se održava u sklopu projekta Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja.

Tema okruglog stola je Pozitivni stavovi i prilike u poduzetništvu - poduzetništvo, samozapošljavanje i start up, a namijenjena je javnom sektoru, privatnom sektoru i organizacijama civilnog društva.  

Okrugli stol će se održati u petak, 15.7.2022.godine s početkom u 12:00 sati u Domu kulture, Bajani 5 u Kijevu. 

Projekt Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja doprinosi izgradnji kapaciteta javnog i civilnog sektora za kvalitetno prenošenje potreba u društvu i zagovaranje unaprjeđenja javnih politika socioekonomskog razvoja. 

Ukupna vrijednost projekta je  2.934.053,36 kuna a sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“. 

Nositelj projekta je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast a partneri su Ličko-senjska županija, Hrvatska zajednica županija, Sveučilište u Dubrovniku, Deša - Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva, Start-up udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih, LAG Srijem, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug i Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice.  


Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na broj telefona 091/7878411 ili e-mail adresu carobnisvijet7@gmail.com