Ogranci

Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, osim u Zagrebu, djeluje i kroz ogranke:

OGRANAK ZAGREB
   Vlatka Cikač – predsjednica ogranka
   Odvjetnički ured & ured za mirenje Cikač
   e-mail: vlatka@cikac.com
 

OGRANAK SPLIT
  DRAGICA JERKOV - predsjednica ogranka
  FEMA d.o.o.
  e-mail: Dragica.jerkov@fema.hr


OGRANAK RIJEKA
   Gordana Nikolić - predsjednica ogranka
   Visoka poslovna škola PAR
   e-mail: gnikolic@par.hr
 
 
OGRANAK ISTRA
  Gordana Deranja – predsjednica ogranka
  Tehnomont d.d.
   e-mail: gderanja@tehnomont.htnet.hr
 
 
OGRANAK DUBROVNIK
   Ivona Vrdoljak Raguž -  predsjednica ogranka
   Sveučilište u Dubrovniku
   e-mail: ivona.vrdoljak@unidu.hr
 
 
OGRANAK ŠIBENIK
   Zorana Ivić – predsjednica ogranka
   Dječji vrtić Žižula
   e-mail: zorana.ivic@zizula.hr
 
 
Budmanijeva 1  •  10 000 Zagreb  •  Hrvatska  •  Karlovačka banka d.d. 2400008-1110013042  •  OIB 39384769702
Copyright © 2010 Hrvatska udruga poslovnih žena. Sva prava pridržana.