Marija Šola

Predsjednica KRUGa u mandatu od 2009. godine mr. sc. Marija Šola vodi KRUG na čvrstim temeljima ustanovljenim u 15 godina postojanja, s ciljem neprestanog razvoja i jačanja ugleda i utjecaja cijele Udruge i svake od članica ponaosob u ulozi poslovne žene i utjecajne lobistice za napredak ženskog poduzetništva kao dijela gospodarstva cijele države i regije.
 
U tom je duhu u KRUGu usvojena krilatica koju je o ženskom poduzetništvu ustanovila predsjednica FCEM Francoise Foning
 
SAME MI SMO NEVIDLJIVE, UDRUŽENE MI SMO NEPOBJEDIVE,
 
a uz to KRUŽICE poručuju
 
PRIDRUŽITE NAM SE !


 
Ime i prezime: Mr. sc. Marija Šola
Datum rođenja: 27.2.1952.
Bračno stanje: Udovica

Obrazovanje
1973. Diplomirala na ekonomskom fakultetu
1981. Magistrirala na Ekonomskom fakultetu
Strani jezici: ruski i pasivno engleski

Profesionalna karijera
1974. - 1975. MI SLJEME - Pripravnica
1975. - 1977. MI SLJEME – Šef plana i analize
1977. - 1978. MI SLJEME - Pomoć.ge.dir. za ek.posl.
1978. - 1980. TERMOMENHANIKA – Direktor vanjske trgovine
1980. - 1992. TERMOMEHANIKA – Generalni direktor
1992. - 1994. PRIVREDNA BANKA ZAGREB – Dir. sek.za posl.sa javnim poduzeć. i društ. djel.
1994. – 1996. PRIVREDNA BANKA ZAGREBV – v.d. gen.dir. NAME Zagreb
1996. – 1998. NAMA ZAGREB – Predsjednica Uprave
1998. – 2008. PARTNER BANKA ZAGREB – Predsjednica Uprave
2008. - KARLOVAČKA BANKA KARLOVAC - Savjetnica Uprave ; Prokurist

Druge aktivnosti
Članica sam:
  1. Upravnog odbora Crome – poslovne udruge menadžera.
  2. Predsjednica "Kruga" udruge poslovnih žena.
  3. Izvršnog odbora HUB-a (Hrvatske udruge banaka)- u dva navrata
  4. Upravnog odbora HROK-a (Hrvatski registar obveza po kreditima)
  5. Bila upravnog odbora ŽKK "Croatia", Predsjednica kluba sam bila 10 godina. U to vrijeme klub je osvojio 4 naslova prvaka Države i 6 naslova pobjednika hrvatskog kupa.
Ukratko o društvu
Karlovačka banka ima svoju povijest još od 1872.godine kada je osnovana Karlovačka štedionica, a od 1954.godine djeluje pod nazivom Karlovačka banka i štedionica Karlovac. Sjedište Banke u Karlovcu, I.G.Kovačića 1, izgrađeno je 1940.godine.

U Banci je zaposleno 242 djelatnika koji su raspoređeni u centrali u Karlovcu, sveukupno 20 poslovnica i 4 podružnice u Hrvatskoj.

U prošloj 2009. godini je obavljeno preko 10 milijardi kuna domaćeg platnog prometa, sa preko 200 milijuna eura platnog prometa s inozemstvom, sa preko 28.000 klijenata i putem 4.000 računa poslovnih subjekata.

Banka ima izrazito dobru suradnju sa HBOR-om u svim njenim programima kreditiranja klijenata, kao i sa Fondom za razvoj i zapošljavanje, ministarstvima i lokalnim jedinicama.
Budmanijeva 1  •  10 000 Zagreb  •  Hrvatska  •  Karlovačka banka d.d. 2400008-1110013042  •  OIB 39384769702
Copyright © 2010 Hrvatska udruga poslovnih žena. Sva prava pridržana.