Vlasta Konjevod Krajinović

Prva predsjednica KRUGa Vlasta Konjevoda Krajinović (danas Host) vodila je KRUG kroz burne dvije godine borbe za pronalaženjem vlastitog puta razvoja Udruge. U tome joj je pomagala predsjednica Izvršnog odbora KRUGa Diana Vranković i predsjednica prvog ogranka KRUGa u Splitu Jadranka Radovanić
 
KRUG je postao Udruga poslovnih žena Hrvatske koje rade na poboljšanju položaja poslovnih žena u društvu, poticanjem ženskog poduzetništva, poslovne kulture i etike poslovanja. Aktivnosti Kruga su edukacija, umrežavanje, promocija postignuća poslovnih žena, djelovanje prema javnim organizacijama i institucijama, te povezivanje sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu (Misija KRUGa).
 
Poslovne žene u Republici Hrvatskoj prvi su se puta organizirale 1992. kao Sekcija poslovnih žena pri Hrvatskoj udruzi menadžera CROMA. Muški kolege od početka su podržavali takvo okupljanje jer su se kolegice organizirale radi promocije sposobnih, vrijednih, odlučnih i etičnih poslovnih ljudi, osobito poslovnih žena, čiji velik potencijal nije prepoznat ili nije dovoljno cijenjen u postojećem okružju.
 
Budmanijeva 1  •  10 000 Zagreb  •  Hrvatska  •  Karlovačka banka d.d. 2400008-1110013042  •  OIB 39384769702
Copyright © 2010 Hrvatska udruga poslovnih žena. Sva prava pridržana.