Linkovi

Financiranje ženskog poduzetništva
Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu
Projekt poduzetništvo žena za 2010. (projektjavni poziv - Obrazac PŽ/10 - izjava)
Odobrene potpore temeljem Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu

Statistički podaci

Žene i muškarci u Hrvatskoj

Global Gender Gap Report
Women Leaders and Gender Parity
Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

Zakonodavni okvir

Zakon o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/2008.)
Zakon o radu (pročišćeni tekst) (NN br. 137/2004.)
Zakon o medijima (NN br. 59/2004.) Zakon o političkim strankama (NN br. 76/1993.)
Zakon o izmjenama Zakona o političkim strankama (NN br. 111/1996, 164/1998, 36/2001.)
Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (pročišćeni tekst) (NN br. 44/2005.)

Politike, planovi i strategije

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova, za period od 2001. do 2005. godine (NN 112/2001.)
Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine
Strategija razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2010. – 2013.
Akcijski plan za provedbu Strategije

Institucije u Republici Hrvatskoj

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora
Hrvatska gospodarska komora
Ministarstvo Gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske

S
EECEL

http://www.seecel.hr


Ispiši stranicu
Zadnja promjena: 28.08.2015

Partneri

Pozivamo naše sadašnje i buduće partnere da na našim Web stranicama predstave svoje proizvode i usluge. Ovdje može biti i Vaš tekst!

Više...